Hvor kan jeg reise?

Er du student på Det medisinske fakultet og ønsker å reise på utveksling

cropped-Collage.jpg

Reiser du på utveksling til et universitet i utlandet får du sjansen til å oppleve en annerledes studiehverdag, få nye venner og bli kjent med nye fagmiljø.

Tips til deg som vil reise på utveksling:

– Sett deg inn i hvilke utvekslingsmuligheter som finnes på ditt studieprogram i god tid før søknadsfristen

– Snakk med medstudenter som har vært på utveksling

– Les tilgjengelig informasjon om hvordan søke utveksling ved UiB

Hvor og når du kan reise varierer fra studieprogram til studieprogram

Valg av universitet

UiB har utvekslingsavtaler med universitet i alle verdensdeler. Vil du studere ved et samarbeidsuniversitet i Norden, Europa eller utenfor Europa?

Utvekslingsavtaler

Søk frem en utvekslingsavtale på http://www.uib.no/utvekslingsavtaler
Noen utvekslingsavtaler er knyttet til et bestemt fakultet eller studieprogram, andre er åpne avtaler som alle studenter ved UiB kan søke på.

Finner du ikke en utvekslingsavtale med universitetet du ønsker å studere ved, må du selv sette deg inn i dette universitetets kriterier for opptak utenfor avtaler og søke om forhåndsgodkjenning.

Utveksling på ditt studieprogram

I listen under finner du tilpasset informasjon om hvor og når utveksling er anbefalt på ditt studieprogram