Anbefaler utvekslingsopphold

Lurer du på hvordan det er å være utvekslingsstudent? Vi har snakket med Sunniva Todnem Sakkestad, medisinstudent ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, som har vært på utveksling i Bordeaux, Frankrike, og på utplassering i psykiatri i Kampala, Uganda.

Å leve og studere i en annen kultur gir mange nye måter å forstå seg selv og verden på, og man blir etterhvert både mer frempå og samtidig mer ydmyk i møte med det ukjente. Det er god bagasje å ha med seg videre i livet.

– Hvorfor valgte du å reise på utveksling til Bordeaux og utplassering til Kampala?

Jeg har alltid visst at jeg ville dra på utveksling, og som frankofil var drømmen å reise til et fransktalende sted. Jeg ble derfor veldig glad da det åpnet seg en mulighet for å dra til Bordeaux, en gammel og historierik by som ikke er avskrekkende stor og dessuten ligger i hjertet av et av verdens bedre vindistrikter.

Motivasjonen min for å dra på utplassering i Kampala var å få et innblikk i medisinfaget og synet på sykdom og helse i en kultur som skiller seg sterkt fra den vestlige kulturen. Jeg ønsket og å få erfare hvordan helsevesenet fungerer i et land med en fattig befolkning og svært begrensede ressurser.

– Opplevde du språkproblemer? 

Jeg har hatt fransk på videregående og deltok på et kveldskurs i fransk et halvår før avreisen til Bordeaux. Jeg reiste i tillegg ned noen uker før studiestart for å bo hos en vertsfamilie og ta intensivkurs i fransk. Det var tøft i begynnelsen å kun kommunisere på fransk. Spesielt utfordrende var det å skulle bruke fransk i faglige sammenhenger, for eksempel ved presentasjon av sykehistorier på avdelingen og skriving av prejournal. Men læringskurven ble veldig bratt, og fra andre halvdel av oppholdet gikk språket ganske flytende.

I Kampala brukte vi hovedsakelig engelsk, og det gikk fint da mange ugandere snakker svært godt engelsk og de fleste kan i hvert fall noen ord og setninger. Noen pasienter vi møtte snakket kun luganda eller andre lokale språk, og dette gjorde naturlig nok kommunikasjonen vanskeligere. I disse tilfellene oversatte leger og ugandiske medstudenter så godt de kunne for oss.

– Har du noen tips til andre studenter som vurderer et utvekslingsopphold eller et utplasseringsopphold i utlandet?

Det er gull verdt å investere i et intensivt språkkurs i utvekslingsbyen før skolestart, og det anbefales varmt å bo litt hos vertsfamilie om man har mulighet til det. Det franske hverdagslivet med store måltider, familietradisjoner, turer til markedet og nabosladder var for meg en veldig fin start på livet i ny by. Om man vurderer Frankrike som reisemål er det lurt å begynne så tidlig som mulig med papirarbeid knyttet til bolig, semesterregistrering, studiestøtte osv. Ikke bli skremt av byråkratiet, det ordner seg som regel!

– Hva opplevde du som de største utfordringene på utveksling/utplassering?

I Bordeaux var det utfordrende å finne sin plass i det hierarkiske sykehussystemet med uvante rutiner og til dels lite imøtekommende overleger. Det ble også forventet at studentene arbeidet ganske selvstendig fra første dag i klinikken. Selv om undervisningsmodellen var tøffere enn det jeg var vant til fra Norge, gav det stor frihet til å treffe mange pasienter og lære flere praktiske prosedyrer, så læringsutbyttet ble fort stort med litt egeninnsats.

I løpet av psykiatrisk praksis i Kampala var det mange sterke inntrykk, og det opplevdes tøft å komme nært innpå så mange tragiske menneskeskjebner. Vi var en gruppe studenter som reiste sammen på denne utplasseringen, og vi brukte mye tid på å snakke sammen om det vi så i klinikken, noe som var en god støtte.

– Hva har vært det beste med å reise ut?

Å leve og studere i en annen kultur gir mange nye måter å forstå seg selv og verden på, og man blir etterhvert både mer frempå og samtidig mer ydmyk i møte med det ukjente. Det er god bagasje å ha med seg videre i livet. Det beste med min utveksling var det fantastiske sosiale livet jeg fikk bli en del av med internasjonale og franske studenter i Bordeaux. Vi holder stadig kontakten og besøker hverandre rundt omkring i Europa.

– Hvilke erfaringer har du gjort deg som du tror du kommer til å ta med deg videre i studiene og i arbeidslivet?

Jeg tror erfaringene med utveksling og utplassering har gjort meg mer selvstendig og uredd for å gå inn i uvante situasjoner. Det å kommunisere med pasienter som ikke snakker mitt eget morsmål er også en god øvelse som kan være nyttig å ta med seg i arbeidslivet.

Utvekslingsstudent Sunniva Sakkestad på markedet i Bordeaux

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *